2004-12-19

AL MUHARRAQ (BAHRAIN) AIRPORT GROUND STATION

Preamble 300 bps 1.8 sec Interleaver FREQ ERR 39.046828 Hz Errors 13
19:20:12 UTC AL MUHARRAQ - BAHRAIN DB = 26 SV = 0 GS UP LIGHT OFFSET 5
AL MUHARRAQ - BAHRAIN UTC LOCKED Active freqs (Hz) 6 7
KRASNOYARSK - RUSSIA UTC LOCKED Active freqs (Hz) 1 2
AGANA - GUAM UTC LOCKED Active freqs (Hz) 9 13

19-12-2004 19.20 5544 KHz HFDL

No comments: