2005-07-25

RK0AZC, ARS KRASNOYARSK, RUSSIA


25-07-2005
17.46 utc
14230 KHz
SSTV

No comments: