2005-08-08

JA0AKM. ARS Sagamihara Kanagawa, JAPAN


08 - 08 - 2005

17.57 UTC

14230 KHz

SSTV

No comments: