2005-08-20

RN6AM, ARS KRASNOYARSK, RUSSIA20 - 08 - 2005

15.35 UTC

14225 KHz

SSTV

No comments: