2005-08-02

RW3TT, ARS GORODETS, NIZHEGORODSKAYA OBL. RUSSIA


01 - 08 - 2005

21.11 UTC

14230 KHz

SSTV

No comments: