2005-08-01

UA9CMM, ARS Nizhny Taghil, SVERDOLVSKAYA OBL. RUSSIA01-08-2005
10.51 UTC
14230 KHz
SSTV

No comments: