2005-12-30

HLJ, SEOUL RADIO, KOREA

CQ DE HLJ HLJ N QSX 16MHZ
CQ DE HLJ HLJ N QSX 16MHZ

30 - 12 - 2005 16910 KHz 07.52 UTC CW

No comments: