2006-02-27

XSQ, GUANGZHOU RADIO, CHINA

DE XSQ PLS UP 356 BK
DE XSQ PLS UP 356 BK
DE XSQ PLS UP 356 BK

27 - 02 - 2006 22.15 UTC 8514 KHz CW

No comments: