2007-08-07

DL1PR, ARS Erftstadt, GERMANY


07-08-2007 13.18 UTC 14227 KHz SSTV

No comments: