2007-08-22

DL5NAV, ARS FILSUM, GERMANY


22-08-2007 14.35 UTC 14232 KHz SSTV

No comments: