2007-08-23

EK3GM, ARS MARTUNI, Nagorny Karabakh, ARMENIA


23-08-2007 18.45 UTC 14233 KHz SSTV

No comments: