2007-08-10

IZ1MKE, ARS GENOVA, ITALY


10-08-2007 15.36 UTC 14230 KHz SSTV

No comments: