2007-08-03

UR4EYN, CLUB STATION ORDZHONIKIDZE, UKRAINE


03-08-2007 21.39 UTC 14235 KHz SSTV

No comments: