2007-08-05

YU1NR, ARS KRAGUJEVAC, SERBIA


05-08-2007 07.37 UTC 14230 KHz SSTV

No comments: