2007-09-05

DL5NA, ARS GERMANY


04-09-2007 15.17 UTC 14230 KHz SSTV

No comments: