2008-01-22

DJ6AJ, ARS GERMANY


22-01-2008 15.26 UTC 14230 KHz SSTV

No comments: